vissza

A jelen adatkezelési szabályzat ismerteti a Gyermekmosoly Alapítvány adatkezelési irányelveit a veszpremfelmaraton.hu weboldallal kapcsolatban, amelyek érvényesek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére (részletesen felsorolva lásd: A veszpremfelmaraton.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama).

 

Az adatok kezelését a Gyermekmosoly Alapítvány, 8200 Veszprém, Lóczy L. u 44/c., a továbbiakban adatkezelő végzi.

 

 

Az adatok feldolgozását a The Rocket Science Group (Mailchimp), 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, (Safe Harbor regisztráció) a továbbiakban adatfeldolgozó végzi.

 

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a veszpremfelmaraton.hu weboldalon, a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a hírlevelek kiküldéséhez kapcsolódó adatainak tárolására és kezelésére, a hírlevelek rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.

 

A veszpremfelmaraton.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 

  • Az adatkezelő megnevezése: Gyermekmosoly Alapítvány

  • Az adatkezelés megnevezése:

  1. A www.veszpremfelmaraton.hu weblapok látogatói:

A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra.
Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található bővebb tájékoztató: http://www.google.com/analytics

 

  1. A Veszprémi Félmaraton verseny hírlevélének előfizetőinek listája:

A www.veszpremfelmaraton.hu weblapokon történő , a weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a hírlevelek kiküldéséhez kapcsolódó adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik.
A hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás. Az adatkezelés célja: Hírlevél küldés a Veszprém Félmaraton futóversennyel kapcsolatban. A hírlevél feliratkozók tájékoztatása a legújabb ajánlatainkról e-mailen keresztül
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))

 

  • A tényleges adatkezelés helye: 8200 Veszprém, Lóczy u 44/c.

  • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi

  • Az adatok törlési határideje: A feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet.

  • Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitástól számított 1 év.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

• Név: Gyermekmosoly Alapítvány
• Cím: 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 44/c.
• A bejegyző bíróság megnevezése: Veszprém Megyei Bíróság
• Adószám: 18938773-1-19
• Telefon: +36 30 376 0752
• Email: veszpremfelmaraton@gmail.com
• Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-120192/2017.

 

Az érintett jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

 

Jogorvoslat

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu