vissza

Veszprém Félmaraton versenykiírás

 

Veszpérm Félmaraton

 

 

Gyere és légy részese a festői szépségű veszprémi Völgyhíd meghódításának...

 

Az ötödik évében járó futóverseny mára Veszprém első számú, profikat és amatőröket egyaránt megmozgató rendezvényévé nőtte ki magát, melynek köszönhetően a hobbyfutók mellett, komoly versenyzői tapasztalattal, eredményekkel rendelkező sportolók számára is vonzó esemény lehet.

 

Versenyszám:  Veszprém Félmaraton

Időpont: 2019. augusztus 25.

Helyszín: Veszprém

Táv: 21,097 km (félmaraton)

 

Időpont: 2019.08.25. vasárnap

Rajt/ Cél: Veszprém, História kert

Táv/ Rajt Időpont:

11km és 21km: 11 óra

 

Útvonal:

2019-ben is a már jól bevált városi pályán futhatják a résztvevők a félmaratoni távot. A részletes útvonalat és a térképet később tesszük közzé. Ami biztos: egy igazi városi pályát terveztünk, melynek egyik legfőbb érdekessége, hogy a mezőny áthalad a teljesen lezárt Völgyhídon.

 

Frissítés:

A pálya több pontján lesz frissítőállomás. Minden állomáson víz, iso, szőlőcukor, keksz, gyümölcs várja a versenyzőket.

 

Versenyközpont:

A versenyközpont a História-kertben lesz kialakítva.

 

Öltöző:

A versenyközpontban lesz lehetőség az öltözésre.

Wc:

A pálya és a versenyközpont több pontján helyezünk el mobil wc-ket.

 

Szintidő:

A mezőnyt 8.00 perc/ km tempóban záróbusz követi. Amennyiben a mezőny utolsó tagja ennél gyorsabb tempóban fut, abban az esetben a záróbusz őt követi. Akit a záróbusz beér, fel kell szállnia. Rajtszámát áthúzzák, a célterületre nem léphet be.

 

Nevezési díjak: félmaraton egyéniben

 • 2019. február 1. – 2019. április 1. között 5500ft.

 • 2019. április 2. – 2019. június 1. között 6500 ft.

 • 2019. június 2.- 2019. augusztus 18. 7500 ft.

 • A helyszínen 10000 ft.

 

Nevezési díjak: félmaraton párban (max. 50 pár)

 • 2019. február 1. – 2019. április 1. között 4500 Ft/ fő

 • 2019. április 2. – 2019. június 1. között 5500 Ft/ fő

 • 2019. június 2.- 2019. augusztus 18. 6500 Ft/ fő

 • A helyszínen: 10000 ft./fő

 

Nevezési díjak: félmaraton 4 fős váltó (max 25 váltó)

 • 2019. február 1. – 2019. április 1. között 3500 Ft/ fő

 • 2019. április 2. – 2019. június 1. között 4500 Ft/ fő

 • 2019. június 2.- 2019. augusztus 18. 5500 Ft/ fő

 • A helyszínen: 7000 Ft/ fő

 

Nevezési díjak: 11km

 • 2019. február 1. – 2019. április 1. között 3500 Ft/ fő

 • 2019. április 2. – 2019. június 1. között 4500 Ft/ fő

 • 2019. június 2.- 2019. augusztus 18. 5500 Ft/ fő

 • A helyszínen: 7000 Ft/ fő

 

Nevezési díjak: 11km párban (max 50 pár)

 • 2019. február 1. – 2019. április 1. között 2500 Ft/ fő

 • 2019. április 2. – 2019. június 1. között 3500 Ft/ fő

 • 2019. június 2.- 2019. augusztus 18. 4500 Ft/ fő

 • A helyszínen: 7000 ft./ fő

 

A Spuri Aranykártyás futóknak 15% kedvezményt biztosítunk a nevezési díjakból!

A előnevezés 2019 augusztus 18-án zárul! Helszíni nevezés csak a szabad helyek függyvényében lesz!

 Nevezz most!

Veszprém félmaraton, nevezz most!

 

A félmaratoni versenyen 14 évnél fiatalabb versenyző nem indulhat!

 

Időmérés:

A versenyt az eddig jól megszokott chipes időméréssel bonyolítjuk le.

 

Rajtszám átvétel:

A verseny napján, Veszprémben a versenyközpontban vehető át. Kérünk mindenkit, hogy a helyszíni regisztrációhoz hozza magával az online nevezés során kapott visszaigazoló e-mail kinyomtatott példányát, valamint bármilyen személyi azonosításhoz megfelelő okmányt! A visszaigazoló e-mail bemutatása mobiltelefonon is lehetséges!

 

Eredmények, díjazás:

• A verseny eredményeit az eredménylista rögzíti.
• A hivatalos eredménylistát az informatikai stáb készíti el és azt az adott futam eredményhirdetésének megkezdése előtt kifüggeszti a hirdetőtáblára.
• A hivatalos eredménylista tartalmazza az adott futamon elindult versenyzők:

- névsorát elért helyezésük szerinti sorrendben,
- rajtszámát,
- nemét,
- születési évszámát,
- sportegyesülete nevének legalább 12 karakteres rövidítését – amennyiben rendelkezik versenyengedéllyel; regisztrált vagy szabadidős versenyzők esetén erre utaló bejegyzést,
- elért időeredményét (a kizárt versenyző időeredményét is, ha a versenypályán végigment).

 

Az informatikai stáb a vezető versenybíró által jóváhagyott hivatalos eredménylistát legkésőbb a versenyt követő napon közzéteszi a honlapon.

 

Díjazás:

Befutóérem minden célba érkezőnek, távonként és kategóriánként az első három helyezettet érem, míg az abszolút győzteseket serleg díjazásban részesítjük.

 

Információ:

Rajki Tamás és Burján Jenő

Facebook: https://www.facebook.com/energiatlon/

 

További tudnivalók:

 

Óvási eljárás:

• Óvni a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése miatt lehet.
• Óvást a versenyző vagy képviselője nyújthat be.
• Óvást az óvást benyújtó vagy az óvásban érintett versenyző célba érkezése, vagy az óvás tárgyát képező hivatalos közlemény kihirdetése, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutása után legkésőbb 30 perccel lehet benyújtani.
• Az óvási díj összegét az ilovebalaton.hu kft. határozza meg.
• Az óvást írásban kell benyújtani a nevezési sátorban, vagy közvetlenül az óvási bizottság valamely tagjának az óvási díjjal együtt.
• Az óvásnak tartalmaznia kell:

- azt a szabályt, amit megszegtek,
- az eset helyét,
- az eset időpontját,
- az esetnél érintett személyek nevét vagy rajtszámát,
- a tanúk nevét vagy rajtszámát,
- a tények leírását, ha szükséges, rajzzal szemléltetve,
- az egyéb bizonyítékokat.

• Az óvás benyújtása után az óvási bizottság vezetője összehívja a bizottság tagjait, hogy megismerjék az óvással kapcsolatos bizonyítékokat.
• Valamennyi, az óvásban érintett személy és megnevezett tanú számára lehetővé kell tenni, hogy tanúskodhassanak az óvási bizottság tanácskozásának helyszínén és idejében. Ha közülük valaki nem tud jelen lenni, akkor tanúvallomását még az óvási bizottság ülése előtt, írásban benyújthatja.
• Az óvási bizottságnak azon tagja nem vehet részt az óvási eljárásban:

- aki vagy akinek a hozzátartozója az óvási eseményben érintett,
- aki, vagy akinek a hozzátartozója ugyanannak a sportegyesületnek tagja, mint az óvásban érintett egyik fél,
- akinek az óvás elfogadásához vagy elutasításához érdeke fűződik,
- akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.

• Ha az óvási bizottság valamely tagját a fentiek alapján ki kell vonni az eljárásból, akkor helyette új tagot kell kinevezni a bizottságba.

 

Részvételi jogosultság

• Versenyen csak az a versenyző indulhat, aki arra benevezett, magát regisztráltatta és rendelkezik a regisztrációnál megkapott rajtszámmal.
• Egyéni versenyeken minden versenyző csak a saját korosztályában indulhat.
• A regisztráció után beérkezett nevezési díjakat érvénytelennek tekintjük, visszautalásra nincs lehetőség.
• Az online előnevezési időszak alatt elutalt összegeket nem áll módunkban visszautalni.
• Kérünk mindenkit, hogy a helyszíni regisztrációhoz hozza magával az online nevezés során kapott visszaigazoló e-mail kinyomtatott példányát, valamint bármilyen személyi azonosításhoz megfelelő okmányt!
• A visszaigazoló e-mail bemutatása mobiltelefonon is lehetséges!

 

Futófelszerelés

A versenyzőnek viselni kell futás során az öltözete mellső oldalán eredeti állapotú, a szervezőktől az adott futamra kiadott saját rajtszámát  úgy, hogy annak teljes felülete látható legyen.

 

Célbaérkezés:

A versenyző hivatalosan akkor ér célba, amikor törzsének valamely része – kivéve a vállat és a csípőt – eléri a célvonal elején átmenő függőleges síkot.
• A célvonal elejét a befutás irányából kell értelmezni.
• Holtversenyt a célbíró abban az esetben ítélhet, ha a versenyzők között a célba érkezéskor olyan kicsi a különbség, hogy a köztük levő sorrend kétséget kizáróan nem állapítható meg.
• Azokat a versenyzőket tekintjük „finisher”-nek, akik a megadott szintidőn belül teljesítik a választott távot!

 

Versenyző kötelezettségei:

• A versenyző köteles mindenkor a Versenyszabályzat előírásait – és különösen az e fejezetben foglaltakat – maradéktalanul betartani.
• A versenyző köteles:

- a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
- - versenyzőtársaival, a szervezőkkel, a versenybírókkal és a nézőkkel tisztelettudóan viselkedni,
- saját felszerelésének szabályosságáról és biztonságosságáról gondoskodni,
- a verseny ideje alatt az időmérésre szolgáló, saját részre kiadott, egyedi azonosító berendezést a bokáján – vagy a versenykiírásban megjelölt egyéb helyen – viselni,
- a versenybírók utasításait követni,
- a szervezőbizottság által kijelölt versenypályán végigmenni,
- a verseny feladását a hozzá legközelebbi versenybírónak jelenteni, rajtszámát haladéktalanul leadni, és a versenypályát azonnal elhagyni,

 

A versenyzőnek tilos:

• balesetveszélyt vagy balesetet előidézni,
• más testi épségét vagy egészségi állapotát veszélyeztetni,
• a többi versenyző haladását és versenyzését akadályozni,
• meg nem engedett segítséget igénybe venni, úgymint:

- bármely – nem versenyző – személytől iramdiktálást
- frissítő segítséget bármely személytől, bármely módon, kivéve a frissítőállomások területén a minden versenyző számára egyöntetűen - biztosított feltételeket,

• Tilos a versenypálya bármely pontján bármely módon a versenyzőt kísérni.

 

Egészségügyi követelmények:

• A versenyző felelős azért, hogy edzettségi állapota alkalmassá tegye a versenyzésre.
• A versenybíró felszólíthatja a versenyzőt a verseny feladására, ha annak egészségi vagy fizikai állapota ezt indokolttá teszi. A versenyzőnek ebben az esetben fel kell adnia a versenyt és a rajtszámát le kell adnia.

 

A részletes programot a verseny előtt legalább 1 hónappal közzétesszük.

 

Ne habozz, nevezz most a Veszprém Félmaratonra!

 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!